asiattica-viatges-asia-acompanyat-guia-mida
viatges acompanyats
asiattica-viatges-asia-acompanyat-guia-mida

Condicions Generals de Contractació

Dades identificatives del responsable del lloc web

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, se li informa que:

La meva denominació social és: Xavier Pérez Rey
El meu CIF/NIF: 47900180N
El meu domicili social es troba: Arquebisbe Pont i Gol, 9 25300 Tàrrega
Email: info@asiattica.com
La seva activitat social és: Blogging i Assessories de Viatge

Objecte de les condicions

Les presents condicions generals tenen per objecte regular expressament les condicions aplicables als processos de contractació duts a terme pels usuaris “Client” dels serveis oferts per part de Xavier Pérez Rey a través del seu lloc web https://asiattica.com

Aquestes condicions romandran en vigor i seran vàlides durant tot el temps que estiguin accessibles a través del lloc web, tot això sense perjudici que Xavier Pérez Rey es reserva el dret a modificar, sense previ avís, les condicions generals així com qualsevol dels textos legals que es trobin en aquest lloc web. En tot cas, l'accés a la Web després de la seva modificació, inclusió i/o substitució, implica l'acceptació dels mateixos per part de l'usuari.

El client es troba subjecte a les condicions generals vigents en cadascun dels moments de realitzar la contractació corresponent, no sent possible la contractació de servei algun sense la prèvia acceptació de les presents condicions generals de contractació.

Intervinents

El procés de contractació electrònica a través del lloc web https://asiattica.com serà realitzat entre el “Client” i “Xavier Pérez Rey”.

Tindran la consideració de “Client” del lloc web aquells consumidors que siguin persones físiques, que es registrin mitjançant el formulari establert emplenant les seves dades de nom, cognoms, adreça, ciutat, país, estat, codi postal, email i contrasenya, i hagin realitzat el pagament corresponent per tenir accés a qualsevol dels serveis/productes en venda.

Dret d'exclusió

ASIATTICA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

Procés de contractació electrònica

El procés de contractació electrònica es dividirà en 3 fases.

Primera Fase. L'usuari després de visualitzar una pàgina de venda, procedirà a l'accés del pagament mitjançant els botons inclosos a aquest efecte.

Segona Fase. Una vegada optat per la modalitat triada, l'usuari procedirà a emplenar les dades sol·licitades, Nom, Cognoms, Correu Electrònic, podent sol·licitar en ocasions el Domicili.

Tercera Fase. Després d'emplenar les dades, es procedirà a realitzar el pagament de la forma triada, podent ser després d'introduir el nombre de targeta bancària per procedir al seu pagament a través de la passarel·la de pagament que podrà ser, Thrive Cart, Sendowl, o Paypal. Una vegada realitzat aquest pas, arribarà a l'usuari dos correus electrònics. Primer: rebut com a justificant de pagament. Segon: correu electrònic amb la factura.

Condicions econòmiques i forma de pagament

1. Quins productes i/o serveis tenim a Asiattica?

Guies de viatge gratuïtes
Guies de viatge PRO
Serveis d'assessoria personalitzada
Serveis d'assessoria per a viatges en grup
E-books i cursos varis.

Els preus d'accés a tots els serveis i infoproductes, inclouen IVA, i estan disponibles a través dels corresponents enllaços allotjats a la pàgina web.

Tal com recull la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora de l'Impost Sobre Valor Afegit (IVA) i la Directiva Europea 2008/8/CE, l'operació pot resultar exempta o no subjecta al mateix en funció del país de residència del comprador i de la condició en la qual actua el mateix (empresari/professional o particular).

El preu dels infoproductes venuts no inclouen l'IVA espanyol. No obstant això, el preu final de la teva comanda pot variar depenent del tipus impositiu d'IVA que s'apliqui a la comanda. Per a les comandes amb destinació a altres països de la Unió Europea, l'IVA espanyol serà deduït i s'aplicarà el tipus impositiu d'IVA corresponent al país de destinació. El preu final apareixerà durant la confirmació de la teva comanda i reflectirà el tipus impositiu d'IVA corresponent al país de destinació dels productes.

Els preus dels Serveis poden canviar en qualsevol moment a discreció única i exclusiva de Xavier Pérez Rey. Els Serveis no brinden protecció de preus o reemborsaments en el cas de reducció de preus o ofertes promocionals.

2. Formes de Pagament

El pagament s'efectuarà a través de la plataforma Sendowl, admetent qualsevol dels següents mitjans:
Visa/Mastercard/American Express; l'usuari haurà de proporcionar el nom del titular de la targeta, el número, la data de caducitat i el CVV.

Tota la informació podrà ser tramitada a través d'una passarel·la de pagaments externa a ASIATTICA denominada Stripe, podent obtenir més informació visitant la seva pàgina web https://stripe.com/es

Pagament amb PayPal: permet als consumidors que disposin de correu electrònic enviar pagaments en Internet de forma segura, còmoda i rendible. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. Per a més informació pot visitar la web de Paypal a http://www.paypal.com

3. Idioma

Ara com ara, l'idioma que ofereixo en els meus productes i serveis és en català i espanyol.

Programa de Afiliats

1. En què consisteix el programa d'afiliats?

ASIATTICA posa a la disposició de les persones que crea convenient un programa d'afiliats que no té un altre objecte que la difusió i promoció dels productes i serveis publicats en el Lloc web a canvi d'una comissió per cada venda realitzada.

2. Com s'obté aquesta condició?

ASIATTICA triarà a qui estimi oportú i pertinent per obtenir la condició d'afiliat i oferirà un vincle (enllaç) per poder identificar el Lloc Web d'aquest i la procedència del pagament en cas de realitzar-se alguna transacció mitjançant l'ús d'un enllaç d'AFILIAT quedant subjecte als termes i condicions del contracte.

3. Comissions d'afiliats i pagaments

Per cada venda que es realitzi a conseqüència del programa d'afiliació s'abonarà una comissió del 15% al 50% del preu dels productes i/o serveis amb impostos inclosos, depenent de l'acord previ de col·laboració.
Les comissions es pagaran a principis de cada mes i es reporten quan han passat els 15 o 30 dies de termini que té el client per fer efectiu el seu dret a la devolució de la compra.

*Nota important per als afiliats.
Queda terminantment prohibit fer ús de la llicència personal per un usuari diferent al que ha estat concedida, en cas contrari, perdrà des d'aquest moment la condició d'“Afiliat” prohibint l'entrada a l'àrea d'accés restringida reservant-nos quantes accions legals ens assisteixin en honor de depurar responsabilitats davant un possible delicte contra la propietat Intel·lectual castigat amb penes de presó pel nostre Codi Penal de fins a 4 anys.

4. Venda de serveis a tercers

ASIATTICA informa de la possibilitat en aquest Lloc Web o mitjançant l'enviament de comunicacions comercials via correu electrònic d'oferir productes o serveis de tercers de similars característiques als oferts en aquesta pàgina web, ostentant per tant, la condició d'afiliada d'un tercer.

Propietat intel·lectual i industrial

Xavier Pérez Rey per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Xavier Pérez Rey o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Xavier Pérez Rey, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Xavier Pérez Rey.

El CLIENT es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Xavier Pérez Rey. Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat d'imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d'ASIATTICA.

1. Prohibició de les denominades "Conjuntas"

Què són les anomenades "conjuntas"?
Ens trobem davant una pràctica il·legal realitzada per diverses persones que s'agrupen per adquirir un servei o producte digital amb la finalitat d'estalviar costos en el preu final. En aquest cas consistiria en la realització del pagament per una sola persona del curs online, però l'accés del qual facilitaria a la resta de persones que han realitzat aquesta pràctica, accedint al curs diverses persones amb la mateixa contrasenya i email.

Recordem que queda terminantment prohibit compartir la llicència per a ús amb més persones, cada llicència és personal i intransferible reservant-nos quantes accions civils i penals ens assisteixin en honor de salvaguardar els nostres drets, tot això sota prevenció d'incórrer en un delicte contra la propietat intel·lectual de l'art. 270 del Codi Penal amb penes de presó de fins a 4 anys.

Dret de desistiment

A el “Client” se li reconeix el dret de desistiment de la compra efectuada si no queda satisfet. En tal cas podrà sol·licitar la devolució de l'import abonat sempre segons les condicions particulars de cada producte/servei que ASIATTICA posa a la disposició del client.

És important ressenyar, que en consumir un producte digital, al moment de la compra, podria perdre el dret de desistiment, no obstant això, oferim un termini de 14 dies.

El dret de desistiment es podrà exercir mitjançant correu electrònic enviat a info@asiattica.com sol·licitant la devolució de l'import abonat que s'efectuarà dins dels 14 dies naturals següents des de la data en què s'hagi realitzat tal comunicació.

S'exclou del dret de desistiment:
Després de la finalització del termini que cada producte/servei en particular especifica en les seves condicions de contractació particulars o en finalitzar el termini general de 14 dies.

Exoneració de responsabilitats

ASIATTICA no pot garantir la continuïtat tècnica del Lloc web, l'absència de fallada o interrupcions del servei ni que el Lloc web estarà disponible o accessible el cent per cent del temps per causes alienes o causes fortuïtes i/o de força major, virus, atacs informàtics i/o actuacions de tercers que ocasionin la impossibilitat total o parcial de la prestació dels serveis així com altres causes imprevisibles com poguessin ser l'incorrecte funcionament d'internet.

Tractament de dades personals

Tota informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per Xavier Pérez Rey en la seva qualitat de responsable del fitxer.

De la mateixa manera, i tret que el client hagi mostrat la seva oposició expressa, l'usuari consent expressament el tractament de les seves dades personals per remetre informació d'interès, novetats i ofertes sobre els productes i serveis a través de qualsevol mitjà, incloent correu electrònic.

Per donar-se de baixa d'enviaments de comunicacions publicitàries pot fer-ho enviant un email a info@asiattica.com

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a Arquebisbe Pont i Gol, 9 25300 Tàrrega o al correu electrònic: info@asiattica.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant en l'assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Causes de dissolució de contracte

La dissolució del contracte de serveis pot ocórrer a qualsevol moment per qualsevol de les dues parts. No estàs obligat a condicions de permanència amb ASIATTICA si no estàs satisfet amb el nostre servei. ASIATTICA pot acabar o suspendre qualsevol i tots els Serveis contractats amb ASIATTICA immediatament, sense previ avís o responsabilitat, en cas que tu no compleixis amb les condicions aquí exposades. A la dissolució del contracte, el teu dret a utilitzar els Serveis cessarà immediatament.

Seran causes de dissolució de contracte:
La falsedat, en tot o en part, de les dades subministrades en el procés de contractació de qualsevol servei.
Alterar, eludir, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o alterar de cap manera de la tecnologia de seguretat aportada per ASIATTICA.
També els casos d'abús dels serveis de suport pel requeriment de més hores de les establertes en el contracte.
Qualsevol incompliment establert al llarg de les condicions.

La dissolució implica la pèrdua dels seus drets sobre el servei contractat.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Xavier Pérez Rey i el CLIENT es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida, tret que la Llei aplicable disposi una altra cosa.

Condicions Generals de Contractació a 6 d'octubre de 2018

Deixa't veure per les xarxes!

T'apuntes a la nova generació de viatgers?

Apunta't a la nostra bústia viatgera. Descobriràs que viatjar més i millor és possible. 

© Copyright Asiattica  · Tots els drets reservats
Disseny web per Revolución Nómada amb GeneratePress  ·  Allotjada a Webempresa