asiattica-viatges-asia-acompanyat-guia-mida
viatges acompanyats
asiattica-viatges-asia-acompanyat-guia-mida

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

Si estàs llegint això és perquè la legalitat d'una web et preocupa. Això és una bona notícia per a mi. El que segueix conté tota la informació relativa a aquesta web, al seu titular i als drets i obligacions que he establert per formalitzar el nostre acord en la meva qualitat de titular/prestador i en el teu lloc d'usuari. És important que llegeixis detingudament tot el que segueix perquè puguem relacionar-los amb plenes garanties i respecte mutu.

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

Puc garantir-te que et trobes en un espai 100% segur, per això, donant compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:

Dades identificatives del responsable

Tal com recull la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informo que:

La meva denominació social és: Xavier Pérez Rey
El meu CIF/NIF: 47900180N
El meu domicili social es troba: Arquebisbe Pont i Gol, 9 25300 Tàrrega
Email: info@asiattica.com
La seva activitat social és: Blogging Assessories de Viatge

Finalitat de la pàgina web

La web https://asiattica.com té com a finalitat oferir informació, productes formatius i serveis sobre viatges, així com assessories personalitzades incloent també enllaços d'afiliats per la seva monetització.

Els serveis prestats pel responsable de la pàgina web són els següents:

 • Subministrament de contingut relacionat amb els viatges, serveis d'assessoria al viatger.
 • Gestionar la llista de subscriptors i usuaris subscrits.
 • Dirigir la seva xarxa d'afiliats i comerciants així com la gestió de pagaments dels mateixos.
 • Venda de serveis/productes propis i de tercers.

Usuaris

L'accés i/o l'ús d'aquest lloc web atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, els presents termes d'ús, no obstant això, el simple ús de la pàgina web no significa en cap cas l'inici de relació laboral/comercial.

Ús del lloc web i captura d'informació

1. Ús del llc web

La pàgina web https://asiattica.com d'ara endavant (ASIATTICA) proporciona l'accés a articles, informacions, serveis i dades (d'ara endavant, “els continguts”) propietat de Xavier Pérez Rey. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús de la web.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que s'ofereix a través del lloc web i amb caràcter enunciatiu però no limitant, a no emprar-los per a:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics d'ASIATTICA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • Per realitzar conductes que danyin la meva imatge i els meus interessos.
 • Respectarà la propietat intel·lectual de tot el contingut d'aquesta web, per la qual cosa no podrà reproduir-lo, distribuir-lo o modificar-lo, total o parcialment, sense comptar amb la meva autorització expressa.

ASIATTICA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, ASIATTICA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que puguin crear-se, conforme al previst en la normativa d'aplicació.

Així mateix, en el cas de contractar alguns dels serveis o comprar alguns dels productes, garanteixes que ets major de 18 anys i que tens capacitat legal per celebrar contractes vinculants.

ASIATTICA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions d'ús.

Captura d'informació

 • Formulari de contacte: on l'USUARI haurà d'emplenar el camp de correu electrònic, assumpte i nom.
 • Formulari de subscripció: emplenant l'USUARI els camps necessaris per a l'adquisició del producte/servei amb els camps de nom, cognoms, adreça, ciutat, país, estat, codi postal, email i contrasenya.
 • Cookies de rastreig, conforme a les següent regles
 • Navegació i Adreça IP: en navegar per aquesta web, l'usuari facilita de forma automàtica al servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP, data i hora d'accés, l'enllaç que l'ha reenviat a aquesta, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades considera la IP com a dada de caràcter personal. Aquesta web no utilitzarà la IP per identificar als seus usuaris, aquestes dades seran guardades i utilitzats únicament per al control i realització d'estadístiques d'accés i visites a la web, per analitzar tendències, administrar el lloc, i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en el seu conjunt. En cap cas seran comunicats o cedits a tercers.

Malgrat l'anterior, els usuaris podran donar-se de baixa a qualsevol moment dels serveis prestats per ASIATTICA o dades aportades per l'USUARI donant compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades. Així mateix, tant en subscriure's a aquesta pàgina web com en realitzar algun comentari en qualsevol de les seves pàgines i/o entrades, l'usuari accepta i consent:

 • El tractament de les seves dades personals a l'entorn de WordPress conforme a les seves polítiques de privadesa.
 • L'accés d'ASIATTICA a les dades que, d'acord amb la infraestructura de WordPress, necessiti l'usuari aportar bé per a la subscripció al curs o bé per a qualsevol consulta mitjançant el formulari de contacte.

Així mateix, informem que la informació dels nostres usuaris està protegida d'acord a la nostra política de privadesa.

En activar una subscripció, formulari de contacte o comentari, l'usuari comprèn i accepta que:

Des del moment en què efectua la seva subscripció, ASIATTICA té accés a:
Nom, i adreça de correu electrònic, conformant un fitxer degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el nom de “USUARIS WEB I SUBSCRIPTORS”, així mateix, en cas d'adquirir algun producte o servei dels quals es presten a la pàgina web, tindrà accés a cognoms, adreça, ciutat, país, estat, codi postal, email i contrasenya per conformar la factura corresponent, inscrit en l'AEPD amb el nom de “CLIENTS I/O PROVEÏDORS”

En tot cas ASIATTICA es reserva el dret de modificar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de la web https://asiattica.com com el present avís legal.

Propietat intel·lectual i industrial

ASIATTICA per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Xavier Pérez Rey o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per ASIATTICA, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'ASIATTICA.

L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'ASIATTICA. Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat d'imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d'ASIATTICA.

Queda terminantment prohibit compartir la llicència dels infoproductes adquirits per a l'ús amb més persones. Cada llicència és personal i intransferible reservant-nos quantes accions civils i penals ens assisteixin en honor de salvaguardar els nostres drets, tot això sota prevenció d'incórrer en un delicte contra la propietat intel·lectual de l'art. 270 del Codi Penal amb penes de presó de fins a 4 anys.

Exclusió de garanties i responsabilitat

ASIATTICA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web (el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics), així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

ASIATTICA es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu web.

Política d'enllaços

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un enllaç des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a la web d'ASIATTICA haurà de sotmetre's les següents condicions:

 • No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa d'ASIATTICA.
 • No s'establiran deep-links ni enllaços IMG o d'imatge, ni frames amb la web d'ASIATTICA sense la seva prèvia autorització expressa.
 • No s'establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la web d'ASIATTICA, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l'enllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a ASIATTICA, excepte autorització expressa d'aquest.
 • L'establiment de l'enllaç no implicarà l'existència de relacions entre ASIATTICA i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació d'ASIATTICA dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
 • ASIATTICA no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l'enllaç, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.
 • El lloc web d'ASIATTICA pot posar a la disposició de l'usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la cerca d'informació, continguts i serveis en Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.
 • ASIATTICA no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.
 • ASIATTICA no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per ASIATTICA i que resultin accessibles a través d'ASIATTICA.

Dret d'exclusió

ASIATTICA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

Generalitats

ASIATTICA perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

ASIATTICA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Reclamacions i dubtes

Xavier Pérez Rey informa que existeixen fulles de reclamació a la disposició d'usuaris i clients podent remetre un correu a info@asiattica.com indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Xavier Pérez Rey i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida, tret que la Llei aplicable disposi una altra cosa.

Avís Legal i Condicions d'Ús a 6 d'octubre de 2018 

Deixa't veure per les xarxes!

T'apuntes a la nova generació de viatgers?

Apunta't a la nostra bústia viatgera. Descobriràs que viatjar més i millor és possible. 

© Copyright Asiattica  · Tots els drets reservats
Disseny web per Revolución Nómada amb GeneratePress  ·  Allotjada a Webempresa